Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Szerződő felek:

Kereskedő:

címe és székhelye:

Gesserit Kft. H1036 Budapest, Kiskorona utca 8. II/12

Kereskedő ügyfélszolgálata: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 4. K épület

Ügyfél:

bármely személy, (természetes személy, jogi személy magánszemély vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdaság társaság, állami szerv, stb.), aki a kereskedővel üzleti kapcsolatba kíván lépni.

1§. Szerződés indulása, ajánlati folyamat

A kereskedő a weboldalain, webáruházaiban, elektronikus és nyomtatott katalógusaiban, reklámkiadványaiban (továbbiakban: katalógusaiban) nem kötelező érvényű ajánlatokat tesz közzé. Az ügyfél a kereskedő katalógusaihoz tartozó megrendelési ív kitöltésével és elküldésével, vagy telefonon, vagy e-mailben, vagy faxon, vagy levében, vagy személyesen árut, vagy szolgáltatást rendel a kereskedőtől maga vagy cége számára.

A felek között a szerződés a beérkezett megrendelés 2.§ szerinti befogadása és visszaigazolása esetén jön létre.

2§. Megrendelés befogadása, visszaigazolása:

2.1 A megrendelés beérkezését követően a kereskedő a megrendelőnek visszaigazolásokat küld.

2.2 Ha a katalógusokhoz tartozó megrendelő felületen keresztül küldi az ügyfél az ajánlatot, akkor két lépésben történik a visszaigazolás. Első lépésben a rendszer automatikusan küld egy visszaigazolást, mely a megrendelés megérkezését jelzi.
Ez azokat az alábbi információkat tartalmazza:
-a rendelt termékről szóló információkat, amit az ügyfél a katalógusban talált,
-az ügyfél által megadott számlázási, szállítási és egyéb adatokat, megjegyzéseket
Az első lépésben küldött visszaigazolás nem jelenti azt, hogy a megrendelést a kereskedő elfogadja.

2.3 A beérkező megrendelést, ajánlatkérést a kereskedő feldolgozza. A feldolgozás során, ha egyeztetni való adatot talál, akkor e-mailben, telefonon stb. úton egyeztet az ügyféllel a pontos igényről. Ezt követően küld egy végleges visszaigazolást (továbbiakban: végleges visszaigazolás), ami a határidőt, árat, paritást, szállítási feltételeket, termékinformációkat, és minden más egyeztetett információt tartalmazhat. Amennyiben az ügyfél a végleges visszaigazolást elfogadja, akkor a szerződés létrejön. (a továbbiakban: egyedi szerződések) A végleges visszaigazolásban a 7§. felelősség korlátozása fejezetben is tárgyaltak szerint árpontosításra is lehetősége van a kereskedőnek.

2.4 Ha a megrendelés nem a katalógusokhoz tartozó megrendelési felületen keresztül érkezik el a kereskedőhöz, hanem pl. e-mailben, levélben, faxon, szóban, telefonon (továbbiakban: egyéb módon) akkor a 2.2 pontban említett első lépésű visszaigazolás elmaradhat. Az ilyen egyéb módon beérkezett megrendelések feldolgozása és a soron következő események a 2.3 pontban leírtaknak megfelelően zajlanak.

2.5 A kereskedőhöz az ajánlatkérési felületeken keresztül és egyéb módon beérkezett ajánlatkérésekre a 12§.-ban említettek, míg a feldolgozására 2.3 pont szerintiek érvényesek.

2.6 A megrendelést leadó személy nyilatkozik arról, hogy jogosult a cége, intézménye, szervezete részére rendelés, rendelés lemondás, árajánlat kérés és egyéb kereskedelmi ügylet kötésére, bonyolítására. Így az általa leadott rendeléseket, azok lemondását, és egyéb kereskedelmi egyeztetést a kereskedő érvényesnek tekintheti.

2.7 Előfordulhat az, hogy a beérkező megrendelésre a kereskedő nem küld sem első sem végleges visszaigazolást, de fizikailag teljesít. Ebben az esetben a szerződés a fizikai teljesítéssel jön létre.

3§. Elállási feltételek

Mivel a szerződésre a 12§.-ban említett környezetben érvényes, így az ügyfelet az alábbi elállási jog illeti meg:

3.1., Internetes illetve csomagküldő vásárlás esetén főszabály az, hogy az ügyfél 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás esetén pedig, a szerződés megkötésétől.

3.2., Fontos, hogy az elállási szándéknak olyan írásos nyoma maradjon, ami az elállás időpontját vita esetén később igazolja.

3.3., Amennyiben az ügyfél gyakorolja az elállás jogát, úgy a már megfizetett vételár visszajár, amennyiben a terméket visszajuttatja a kereskedőnek.

3.4, Internetes áruházból, katalógusból való illetve csomagküldő vásárlásnak az minősül, ha az ügyfél a megrendelt terméket házhozszállítással kéri. Így nincs alkalma az áru fizikai állapotáról és egyéb jellemzőiről tájékozódni.

Amennyiben a vásárlás úgy történik, hogy az árut az ügyfél személyesen veszi át, úgy nincs mód későbbi elállásra.

3.5., A termék visszajuttatásának a költsége és kockázata az ügyfelet terheli.

3.6., Elállás esetén a terméket az ügyfélnek a mindenkor érvényes Általános szállítási feltételekben található ügyfélszolgálati címre kell visszajuttatnia az elállást követő 14 napon belül! Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a kereskedő nem köteles az árut visszavenni és a vételárat visszatéríteni.

3.7., Elállás és garanciális igény érvényesítése esetén utánvéttel feladott csomagot a Kereskedő nem veszi át.

3.8., Érvényes elállás és az áru megfelelő állapotban való visszavételét követően a kereskedő köteles a megrendelt áru értékét visszatéríteni az ügyfélnek 30 napon belül. A visszatérítés módja lehet a Kereskedő ügyfélszolgálatán történő kifizetés, banki átutalás vagy postai készpénzfeladás. A postai készpénzfeladás költsége vagy külföldi bankszámlára való utalás költsége (minimum 13 €) az ügyfelet terheli. A belföldi, banki utalás költségét a kereskedő magára vállalja. A kereskedő ügyfélszolgálatára való eljutás költsége szintén az ügyfelet terheli.

3.9., Amennyiben az ügyfél az áru átvétele után áll el a szerződéstől, úgy az áru kiszállítási költsége az ügyfelet terheli még akkor is, ha nem volt a számlán külön feltüntetve szállítási költség, vagy annak csak egy része volt feltüntetve.

3.10., Az ügyfél elállhat a szerződéstől még az átvétel előtt is, de ebben az esetben, köteles írásban tájékoztatni a kereskedőt, hogy a terméket nem fogja átvenni, azt ne szállítsák ki neki. Ha ezt a tájékoztatást elmulasztotta, úgy a 3.11., pontban sorolt költségek kétszerese (el és visszaszállítás költsége) illeti a kereskedőt. A 3.11 pontban sorolt költségek kétszerese illeti a kereskedőt abban az esetben is, ha az árut a kereskedő már átadta egy fuvarozónak (DPD, Posta, GLS, Trans-o-flex, stb.) vagy a saját fuvareszközével a kereskedő megkezdte a szállítást.

3.11., Elállás esetén a kereskedőt az alábbi szállítási és bonyolítási költségek illetik az áru kiszállításáért (kereskedőtől az ügyfélnek való szállítás):

- magyarországi kiscsomag szállítás esetén minimum 3000 Ft + Áfa/csomag, raklapos szállítás esetén 8000 Ft + Áfa/raklap.

- Németországi, szlovákiai, csehországi, romániai, ausztriai, lengyelországi, horvátországi, és szlovéniai kiscsomag szállítás esetén 35 € + Áfa/csomag, raklapos szállítás esetén 70 €+ Áfa/raklap.

3.12., A 3.11., pontban jelölt költségek elállás esetén akkor is megilletik a kereskedőt, ha a számlán azoktól alacsonyabb érték szerepel. Ha a számlán a jelöltektől több lett feltüntetve, akkor a számlán szereplő szállítási költséget kell figyelembe venni.

3.13., A 3.11., és a 3.12., pontokban felsorolt költségeket az ügyfél nem vitatja. Ezeket a költségeket a kereskedő jogosult kiszámlázni és behajtani az ügyféltől.

3.14., Nem gyakorolható az elállás joga egyedi gyártás esetén, egyedi import esetén illetve mintavásárlást vagy megtekintést követően. Ezen eseteket a felek úgy tekintik, hogy az ügyfél megbízza a kereskedőt egy gyártás, export, import vagy egyéb ügylet bonyolítására. Ezekben az esetekben a szerződésre semmi esetben sem alkalmazzák az Internetes csomagküldő vásárlásra vonatkozókat.

3.15., Egyedi gyártás esetén a kereskedő kiköthet előlegfizetési vagy előreutalási kötelezettséget.
Egyedi gyártású termék megrendelése esetén az ügyfél nem állhat el a szerződéstől a gyártás megindítását követően. Köteles átvenni az árut a leszállításkor. Gyártás megkezdése előtt az ügyfél élhet az elállás jogával, de a kereskedő addig felmerült költségeit köteles megtéríteni.4§. Szállítási határidő és költség:

4.1 A kereskedő kínálatában találhatók olyan termékek, melyeket készleten tart, és olyanok melyeket be kell szereznie vagy le kell gyártania, gyártatnia (továbbiakban: készleten nem tartott termékek).

Bármely típusra is kössenek a felek szerződést, a végleges visszaigazolásban kapott határidőt kell figyelembe venni.

A szállítási határidők általában:

- A készleten tartott termékek fuvarozónak való átadása a végleges visszaigazolás elfogadását követően általában 1-3 munkanapon belül megtörténik. A fuvarozó 1-3 munkanapon belül leszállítja a küldeményt az átvételt követően.

- A készleten nem tartott termékeket a kereskedő kb. 1-6 héten belül tudja szállítani.

4.2 A szállítási költség függ a rendelt tétel összértékétől, súlyától, szállíthatóságától, terjedelmességétől, a távolságtól, stb. A kereskedő a szállítási költséget vagy annak egy részét beépítheti az árakba, vagy az ügyfélre terhelheti, kiszámlázhatja. A kereskedő a szállítási költség mértékéről a katalógusaiban állandóan, de legkésőbb végleges visszaigazolásban tájékoztatást ad.

5§ Mintavásárlás

5.1 Nagy darabszámú termékeknél, egyedi gyártás esetén, stb. a kereskedő dönthet úgy, hogy először mintadarabot gyárt és ingyen vagy térítés ellenében elküldi azt az ügyfélnek. A gyártást csak abban az esetben folytatja, ha az ügyfél a terméket megtekintette és jóváhagyta.
Az ügyfél is élhet azzal a lehetőséggel, hogy először mintadarabot vásárol és annak megtekintése, és jóváhagyása után fenntartja a rendelését, vagy eláll attól.

5.2 A felek megállapodnak abban, hogy mintavásárlást követően fenntartott rendelésre a mintavásárlás szabályai vonatkoznak és semmiképpen nem érvényesek az Internetes csomagküldő vásárlásnál élő elállási szabályok.

5.3 A mintatermék vételárának rendezésére a 6§. Fizetési kondíciókban foglaltak vonatkoznak. A szállítási határidők minta vásárlás esetén a minta megtekintése, jóváhagyása után indulnak abban az esetben, ha a 6§.-ban foglaltaknak eleget tesz az ügyfél.

5.4 Abban az esetben, ha az ügyfél a minta megtekintését követően eláll a vásárlási szándékától, úgy visszakapja a vételárat, ha a terméket a kereskedőnek visszaküldi. A visszaküldés feltételeire a 4§.-ban az Elállási feltételei fejezetben rögzítettek vonatkoznak.

5.5 Amennyiben az elállás minőségi kifogás miatt következik be, és azt írásban jelzi az ügyfél a kereskedő felé, úgy a kereskedő köteles az áru elszállítására és az elszállítás költségeit viselni.

5.6 Amennyiben a mintát megtekintették és elfogadták, úgy az ügyfél már nem állhat el az átvételtől és a pénzügyi rendezéstől.

5.7 Amennyiben a termék elszállításáról a kereskedőnek kell gondoskodnia, úgy ahhoz az ügyfél minden segítséget megad és átadja az árut a kereskedő által küldött fuvarozónak. Ezért a közreműködésért az ügyfelet semmilyen díjazás, kártérítés nem illeti.

6§. Fizetési kondíciók:

A rendelt termék vételárának rendezésére a felek az alábbi módokban egyeznek meg:
- előre utalás (banki átutalás)
- kártyás fizetés 1: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
- kártyás fizetés 2: PayPal (A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.)
- átvételekor készpénzben (utánvét)
0-499 €-ig van lehetőség átvételkori készpénzfizetésre, e felett vagy Barion illetve PayPal-on keresztül kártyás fizetésre vagy előreutalásos fizetésre van lehetőség. Ha ezt az összeget meghaladja a rendelés értéke és az ügyfél ragaszkodik az átvételkori készpénzben rendezéshez, úgy a kereskedő több küldeményben szállít.
Egyedi gyártás esetén a kereskedő kiköthet előlegfizetési vagy előreutalási kötelezettséget.
Mintavásárláskor, a minta megtekintését és elfogadását követően a gyártás akkor folytatódik és a szállítási határidők akkor indulnak, ha a vételár a Kereskedő bankszámláján, vagy a Barion illetve PayPal számláján jóváíródik.

A kereskedő dönthet úgy, hogy a saját ügyfél értékelési, minősítési, kockázatelemzési stb., szempontjaitól függően, hogy halasztott fizetési lehetőséget (áruhitelt) nyújt az ügyfélnek.

Halasztott fizetés esetén amennyiben az ügyfél nem teljesít időben, úgy évi 30% késedelmi kamatot köteles fizetni a kereskedőnek. A késedelmi kamat számításához évi 365 napot kell figyelembe venni.

A kereskedő követelheti a késedelmi kamatot és a 9§-ban említett kötbért abban az esetben is, ha az ügyfél időközben teljesít.

7§. Felelősségek korlátozása

7.1 Előfordulhat, hogy a kereskedő által működtetett áruházakban, katalógusokban, nyomtatott tájékoztatókban pl. adatfeldolgozási és informatikai problémák, stb. miatt a megjelenő árak és vagy egyéb adatok hibásan, tévesen jelennek meg. A megrendelések feldolgozásakor a kereskedő a visszaigazolásban ezeket helyesbítheti. A tévesen vagy hibásan megjelenő árak és egyéb adatok miatt felelősség a kereskedőt nem terheli. A kereskedőnek nincs a katalógusokban megjelenő árakon szállítási kötelezettsége. Amennyiben a téves megjelenés az áru valamely tulajdonságára vonatkozik és azt a végleges visszaigazolásban nem pontosította a kereskedő, úgy téves szállítás miatt a szállítást követő 14 napon belül a megrendelőnek joga van elállni a szerződéstől. Elállás esetén a vételár a számlán feltüntetett szállítási költséggel együtt visszajár a megrendelőnek. A vételáron kívül egyéb kártérítést az ügyfél a kereskedőtől nem követelhet. Amennyiben az elállási szándékát 14 napon belül írásban nem jelzi, úgy a szerződéstől később már nem állhat el, a vételárat, és egyéb költségeket nem követelhet a kereskedőtől.

7.2 amennyiben valamely pontja a szerződésnek nem volna érvényes, attól a többi pont érvényes és így a szerződés az érvénytelen pontját kivéve érvényes.

8§. Garanciális feltételek

Azon túl, hogy a kereskedő vállal minden a vonatkozó törvények és jogszabályok által támasztott jótállási és szavatossági kötelezettséget, működtet egy prémiumgarancia rendszert is.
A prémiumgarancia rendszer keretén belül a kereskedő vállalja, hogy részére postai úton visszajuttatott garanciális problémájú termék be és elszállítási költségét magára vállalja, abban az esetben, ha a terméknek tényleges garanciális vagy szavatossági problémái vannak. Az így átvállalt költség nem lehet több, mint 30 €. Ezt a felek kifejezetten elfogadják.

A prémiumgarancia rendszerben működhet pl.: kompenzáció, csere, teljes vagy részleges pénzvisszafizetés, szállítási költség megtérítés, ajándék stb., de mindig a megrendelővel egyeztetett megoldásban.

9§. Tulajdonjog fenntartása:

Bármilyen fizetési módot is választanak a felek, az áru tulajdonjoga mindaddig a kereskedőt illeti, amíg az áru vételára nincs rendezve. Rendezésnek az minősül, ha a vételárat készpénzben a kereskedő vagy utánvét esetén a fuvarozó vagy a kereskedő egy megbízottja átveszi, vagy a vételár a kereskedő vagy meghatalmazottja, vagy letéteményese bankszámláján jóváíródik. A nem rendezett vételáru termékekkel a kereskedő szabadon rendelkezhet, visszaveheti, továbbszállíttathatja stb., és ezt az ügyfél nem akadályozhatja, sőt kimondottan támogatja. Abban az esetben, ha az ügyfél a kereskedő áru felett való rendelkezési jogát akadályozza, úgy a kereskedő kötbérre válik jogosulttá. A kötbér mértéke az áru kiszámlázott értékének nap 1%-a.

10§. Alvállalkozók igénybevétele

A kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy a termékei előállításában, csomagolásában, munkafolyamataiban stb. alvállalkozókat vegyen igénybe.

11§. Vitás és nem szabályozott kérdések

Ha vita lenne az általános üzleti feltételek magyar nyelvű alapja és a magyartól eltérő fordítások között, úgy a magyar nyelven írottak az érvényesek és azok szerint kell eljárni.

A szállítási határidők tájékoztató jellegűek és a normál ügymenetre vonatkoznak. A kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy attól eltérhessen, így a kereskedővel szemben a szállítási késedelemből fakadó károk nem érvényesíthetők. Nem érvényesíthető a kereskedővel szemben a fuvarozó szolgáltatók és egyéb közvetítő személyek késedelméből fakadó károk sem.
Beszámítási jog: vitás kérdésekben a kereskedő élhet a beszámítás lehetőségével, míg a megrendelő lemond erről a lehetőségről.

12§. Alkalmazandó jog:

12.1 A kereskedő és az ügyfél, valamennyi jelen okiratban szabályozott jogviszonnyal összefüggő jogvitájuk vonatkozásában a magyar jogot kötik ki, mint alkalmazandó és irányadó jogot, azzal, hogy az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben elfogadott egyezmény szabályai nem alkalmazandók. Felek, amennyiben az elsődlegesen alkalmazandó békés vitarendezés nem vezet eredményre, alávetik magukat –hatáskörtől függően- a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. Az ÁSZF magyar nyelven készült és a felek közötti szerződésre a magyar nyelv az irányadó.

12.2 A kereskedő kizárólag az általános szállítási feltételek szerint jár el a katalógusaiban található termékek kereskedelmére vonatkozóan, így azt kell figyelembe venni, bármely ügyfél és a kereskedő között létrejövő szerződésre. Az általános szállítási feltételek elolvasására és tudomásul vételére a kereskedő minden katalógusában van felhívás. A kereskedő vélelmezi, hogy ha az ügyfél, a katalógusokra rátalál, és abból rendel, vagy érdeklődik, akkor az Általános szállítási feltételeket is elolvassa, azt tudomásul veszi és azokat magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

13§.Az ÁFSZ elfogadása

Amennyiben Megrendelő az első, Kereskedőhöz intézett írásbeli küldeményében nem nyilatkozik egyértelműen az ÁSZF megismeréséről és tudomásulvételéről, Kereskedő az első, megrendelőhöz írásban eljuttatott nyilatkozatában vagy értesítésében –erre irányuló külön figyelmeztetés mellett- megküldi az általános szerződési feltételeket. Megrendelő köteles nyilatkozni arról, hogy az abban foglaltakat megismerte, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a felek között a szerződés külön nyilatkozatváltás nélkül jön létre, s a fenti módok egyike szerint sem állapítható meg, hogy az ÁSZF a szerződés részévé vált, Kereskedő külön nyilatkozatban köteles Megrendelőt, az ÁSZF csatolásával megkeresni.

Készült: Budapest, 2017 március 01.

Tárhelyszolgáltató elérhetősége:
23Vnet Kft.
Web: https://hostit.hu
Tel.: +36-1-4501222


Linkfelhő
Acél álló hamutartós szemetesek, Rozsdamentes acél álló hamutartós szemetesek, Egyedi színű szemetesek, Rozsdamentes szemetes kosár, Egyedi színű álló hamutartók, Rozsdamentes álló hamutartók, Falra szerelhető acél szemetesek, Falra szerelhető acél hamutartók, Pohárgyűjtők, Billenőfedeles, zsákállvány, pedálos, Szelektív, Háztartási (műanyag, pedálos, acél), Utcai szemetesek, beton, fa, acél, Átlátszó, ESD speciális, Műanyag pedálos, Pedálos (fém, műanyag, rozsdamentes) hulladékgyűjtő, Műanyag billenőfedeles, Konténer, Bedobónyílás pultba, Összes kuka, Fém pedálos (rozsdamentes, színterezett), Fém billenőfedeles, Irodába, ügyféltérbe, nyitott kukák, hulladékgyűjtő kosarak, szemetesek, Zsákállvány, Kültéri (beton, fa, acél), Hamutartós-kombinált, hamutartók, Átlátszó, ESD, speciális, Pohárgyűjtő, Szelektív, Szaniter, WC, Öltöző, Design Kuka, Egyedi színű, Nagyméretű beltéri, Rozsdamentes hamutartós, Papírkosarak, Háztartási 50-240 L, Háztartási pedálos 50-240 L, Háztartási 0-50 L, Háztartási pedálos 0-50 L, HACCP Nagykonyhai pedálos, Fém szelektív, Műanyag szelektív, Fali hamutartó, Rozsdamentes, Fém, 120 literes kuka, Beton kuka, Egyéb, Loft lámpa, Műanyag kuka, Elegáns hulladékgyűjtő, Rozsdamenetes billenőfedeles kuka szemetes hulladékgyűjtő, Rozsdamentes pedálos kuka szemetes hulladékgyűjtő, Beltéri hulladékgyűjtő, Billenő fedeles hulladékgyűjtő, Biztonsági hulladékgyűjtő, éttermi hulladékgyűjtő, Falra szerelhető hulladékgyűjtő, Ipari hulladékgyűjtő, Konyhai hulladékgyűjtő, Biztonsági hamutartó, Beépíthető kuka, Szállodai kuka, Kültéri pedálos Hulladékgyűjtő, Műanyag irodai Hulladékgyűjtő, Rozsdamentes beépíthető Hulladékgyűjtő, Rozsdamentes beltéri Hulladékgyűjtő, Rozsdamentes biztonsági hamutartós Hulladékgyűjtő, Rozsdamentes elegáns papírkosár Hulladékgyűjtő, Rozsdamentes fali hamuzós Hulladékgyűjtő, Rozsdamentes fürdőszobai Hulladékgyűjtő, Rozsdamentes hotel Hulladékgyűjtő, Rozsdamentes irodai Hulladékgyűjtő, Rozsdamentes kültéri Hulladékgyűjtő, Rozsdamentes önoltó Hulladékgyűjtő, Rozsdamentes papírkosár Hulladékgyűjtő, Rozsdamentes szelektív Hulladékgyűjtő, Fehér kuka, Szelektív billenőfedeles Hulladékgyűjtő, Szelektív pedálos Hulladékgyűjtő, Beltéri fém kuka, Konyhai kuka konyhapultra, Háztartási műanyag kuka, Asztali kuka, Fekete kuka, Fémhatású kuka, Piros kuka, Zöld kuka, Sárga kuka, Rattan kuka, Intim kuka, Piros pedálos hulladékgyűjtő, Zöld pedálos hulladékgyűjtő, Kék pedálos hulladékgyűjtő, Fekete pedálos hulladékgyűjtő, Barna pedálos hulladékgyűjtő, Fehér pedálos hulladékgyűjtő, Ezüst színű pedálos hulladékgyűjtő, Sárga pedálos hulladékgyűjtő, Piros billenőfedeles hulladékgyűjtő, Pedálos kuka 50l, Zöld billenőfedeles szemetes kuka, Kék billenőfedeles hulladékgyűjtő, Fekete billenőfedeles hulladékgyűjtő, Barna billenőfedeles hulladékgyűjtő, Szelektív konyhai kuka, Fehér billenőfedeles hulladékgyűjtő, Ezüst színű billenőfedeles hulladékgyűjtő, Sárga billenőfedeles hulladékgyűjtő, Irodai szelektív kuka, Barna kuka, Fedeles kuka, Moslékos kuka, Kék kuka, Szemetes kuka 240 liter, Szemetes kuka 110 liter, Szemetes kuka 50 liter, Szemetes kuka 80 liter, Szemetes kuka 100 liter, Szemetes kuka 60 liter, Szemetes kuka 30 liter, Szemetes kuka 1100 liter, Szemetes kuka 3 liter, Szemetes kuka 5 liter, Szemetes kuka 10 liter, Szemetes kuka 12 liter, Szemetes kuka 20 liter, Szemetes kuka 25 liter, Szemetes kuka 28 liter, Szemetes kuka 35 liter, Szemetes kuka 40 liter, Pedálos szemetes kuka 3 liter, Pedálos szemetes kuka 5 liter, Pedálos szemetes kuka 10 liter, Pedálos szemetes kuka 12 liter, Pedálos szemetes kuka 20 liter, Pedálos szemetes kuka 25 liter, Pedálos szemetes kuka 28 liter, Pedálos szemetes kuka 30 liter, Pedálos szemetes kuka 35 liter, Pedálos szemetes kuka 40 liter, Pedálos szemetes kuka 50 liter, Pedálos szemetes kuka 60 liter, Pedálos szemetes kuka 80 liter, Pedálos szemetes kuka 100 liter, Pedálos szemetes kuka 110 liter, Pedálos szemetes kuka 120 liter, Pedálos szemetes kuka 240 liter, Fedeles hamutartó szemetes kuka, Rozsdamentes pohárgyűjtő szemetes kuka, Rozsdamentes zsákállvány, Hamutartós Beton Kuka Szemetes, Hamutartó állvány, Fémhatűsú pedálos szemetes, Rozsdamentes hamutartó állvány, Ezüst színű szemetes, Fém hamutartós szemetes, Akciós - kifutó - utolsó darabok,
A https://kukacentrum.hu weboldal sütiket (cookie) használ a teljeskörű működésért. További információ